PIASKOWANIE

PIASKOWANIE

Piaskowanie, czyli obróbka strumieniowo-ścierna. Metoda oczyszczania z różnorodnych zanieczyszczeń powierzchni, aby następnie poddać je procesowi renowacji. Piaskowanie to metoda, która polega na czyszczeniu za pomocą sprężonego powietrza zawierającego piasek lub cząsteczki twardych materiałów. Piaskowanie jest bardzo zbliżone do szlifowania. Dzięki strumieniowi powietrza, który towarzyszy piaskowaniu, łatwo dojść do trudno dostępnych miejsc. Do głównych zalet piaskowania można zaliczyć szorstkość powierzchni, która jest efektem piaskowania. W zależności od tego, jakich użyjemy materiałów, taki uzyskamy efekt. Jeśli do piaskowania wykorzystamy materiały bardziej ścieralne, nasze czyszczenie będzie mocniejsze. Dzięki szorstkości można, np. poprawić znacząco przyczepność farb. Do wad piaskowania można zaliczyć ubytki w materiałach piaskowanych, dlatego nie jest zalecane do delikatnych materiałów. Do najczęstszych zastosowań piaskowania należy usuwanie osadów na metalach, wykonywanie zdrobnień w drewnie oraz szkle, uzyskanie powierzchni matowej.

W naszym procesie piaskowania używane są wyłącznie naturalne środki i materiały. Nie występuje tutaj obróbka cieplna, której efektem ubocznym są wydzielające się opary. Nie stosujemy również środków silnie żrących, tj. kwasów, które bywają wykorzystywane przy wytrawianiu rdzy.

METODA PIASKOWANIA

  • Skuteczne dotarcie do szczelin i miejsc trudno dostępnych.

  • Przedłużenie żywotności elementów stalowych i metalowych (powierzchniowe utwardzanie, ścisłe przyleganie powłok ochronnych).

  • Uzyskanie powierzchni czystej i odtłuszczonej o pożądanym stopniu chropowatości, co zapewnia bardzo dobre przywieranie powłok malarskich i galwanicznych (zwiększenie odporności na korozję).

  • Usuwanie silnych zabrudzeń takich, jak: osady i naloty na metalach, stare powłoki galwaniczne, malarskie i lakiernicze, rdza i zgorzeliny czy ślady korozji.

  • Wykonywanie zdobień w drewnie, szkle i na powierzchni tworzyw sztucznych.

  • Matowienie powierzchni.